Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Finland

Direktiivien saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä (Suomi)

Kehitys viime raportointikauden jälkeen: ? myönteinen; ? kielteinen; = neutraali
Sijoitus 27:n joukossa: 1–9; 10–18; 19–27

INDIKAATTORIT

Joulukuu
2022

EU:n
keskiarvo

Sija

Kehitys

Täytäntöönpanovaje (niiden direktiivien osuus, joita ei ole saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä)

0,9 %

1,1 %

10

?

Viivästyneitä direktiivejä

9

11

Pitkään viivästyneitä direktiivejä (> 2 vuotta)

0

1

1

=

Keskimääräinen viive direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä (kk)

12,4

12,6

15

??

Vaatimustenmukaisuusvaje (niiden direktiivien osuus, joita ei ole saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä)

1,3 %

1,3 %

13

?

Rikkomukset (Suomi)

Kehitys edellisen raportointikauden jälkeen: ? myönteinen; ? kielteinen; = neutraali
Sijoitus 27:n joukossa: 1–9; 10–18; 19–27
Sijoitus 23:n joukossa
(tuomioistuimen päätösten noudattaminen): 1–8; 9–16; 17–23

INDIKAATTORIT

Joulukuu
2022

EU:n
keskiarvo

Sijoitus

Kehitys

Meneillään olevien rikkomusmenettelyjen määrä

13

26

4

?

Ongelmalliset sektorit

 • Rahoituspalvelut (3 menettelyä)

Rikkomusmenettelyjen keskimääräinen kesto (kk)

41,1

47,9

7

?

Tuomioistuimen päätösten täytäntöönpanoon keskimäärin kuluva aika (kk)

223,1

48,3

23

=

Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä (Suomi)

Tulos – Suomen tulos on jälleen erinomainen.

 • Neljän indikaattorin tulokset ylittivät ETA:n keskiarvon ja olivat EU:n jäsenvaltioista kymmenen parhaan joukossa asianomaisilla aloilla.
 • Tulos heikkeni hieman kaikilla indikaattoreilla mitattuna.
 • Tehtyihin toimiin liittyvän tyytyväisyystutkimuksen tulokset laskivat ETA:n keskiarvon alapuolelle.
Yhden viikon kuluessa hyväksytyt tiedustelut (%)
 
IMI-järjestelmässä sovittuun määräaikaan mennessä hyväksytyt tiedustelut (%)
 
Tyytyväisyys vastausnopeuteen – yhteistyökumppanien arvioimana (%)
 
Tyytyväisyys tehtyihin toimiin – yhteistyökumppanien arvioimana (%)
 
Vastausnopeus (päivää)
 

Teknisten määräysten tietokanta (TRIS) (Suomi)

 

SOLVIT (Suomi)

 • Tapausten määrä
  Toimitettuja tapauksia: 15 (19 vuonna 2021)
  Vastaanotettuja tapauksia: 9 (6 vuonna 2021)

Tapauksia, joita ei hyväksytty: 26 (31 vuonna 2021)

 • Ratkaisuaste: 87 % (83 % vuonna 2021)
 • Käsittelyaika (vastaanottava SOLVIT-keskus)
  Vastaus 7 päivässä: 100 % (95 % vuonna 2021) – erittäin hyvä
  Tapaus valmisteltu 30 päivän kuluessa: 67 % (68 % vuonna 2021) – hyvä
  Ratkaisu hyväksytty 7 päivän kuluessa: 92 % (89 % vuonna 2021) – erittäin hyvä

Tapausta ei hyväksytty 30 päivän kuluessa: 62 % (52 % vuonna 2021) – heikko tulos

 • Käsittelyaika (johtava SOLVIT-keskus)
  Tapaus hyväksytty 7 päivän kuluessa: 100 % (83 % vuonna 2021) – erittäin hyvä
  Tapaus loppuun käsitelty 10 viikon kuluessa: 71 % (83 % vuonna 2021) – heikko tulos
 • Henkilöstön määrä
  Vaatii parannusta

Maksuviivästykset (Suomi)

Vuonna 2022 Suomen viranomaisten keskimääräinen maksuviivästys (joka ylitti lakisääteiset tai sopimusperusteiset maksuehdot) oli 12 päivää.

Keskimääräinen aika, jonka kuluessa yritysten välinen lasku maksettiin, oli 49,86 päivää.

Hallinnon joustavuus ja sääntelytaakka (Suomi)

Indikaattori 2021 EU:n keskiarvo
Valtion sääntelystä aiheutuva taakka (kyselyvastaukset: 1 = heikoin, 7 = paras) 4,9   3,6  
Yrityksen perustamiseen ja hoitamiseen liittyvät julkiset digipalvelut (100 % = parhaiten suoriutuva) 92,5 % Ei sovelleta  
Viranomaisten maksuviivästykset 12 päivää 15,7 päivää
Maksukyvyttömyystilanteen ratkaisemiseen tarvittava aika 0,9 vuotta 2,0 vuotta
Pitkän aikavälin investointipäätöksiä koskevan sääntelyn vaikutus (kyselyvastaukset) 25,1 % Ei sovelleta  

Pääsy julkisten hankintojen markkinoille (Suomi)

Indikaattori 2021 EU:n keskiarvo
Yksi tarjoaja 14 % 25 %
Ei tarjouspyyntöjä 3 % 6 %
Julkaisuaste (Tenders Electronic Daily -sivustolla julkaistu arvo, %:ina BKT:stä) 6,9 % 5,9 %
Yhteistyössä tehtävä hankinta (useamman kuin yhden ostajan yhteisten menettelyjen osuus) 19 % 5 %
Myöntämisperusteet (niiden menettelyjen osuus, joissa edullisin tarjous voittaa) 56 % 64 %
Päätösnopeus (päivää) 88   99  
Pk-yritykset 59 % 61 %
Pk-yritysten tarjoukset 56 % 73 %
Eriin jaetut menettelyt 27 % 31 %
Puuttuvat tarjouspyynnöt 0 % 1 %
Puuttuvat myyjän tunnisteet 6 % 29 %
Puuttuvat ostajan tunnisteet 0 % 11 %

Huomautus: EU:n keskiarvo on laskettu kaikissa indikaattoreissa julkaisuastetta lukuun ottamatta tyypillisen (keskitason) EU:n jäsenvaltion perusteella. Tietojen saannin viivästymisen vuoksi julkaisuasteen tulokset perustuvat vuoden 2020 tietoihin.

Palvelujen saatavuus ja palvelumarkkinoille pääsy (Suomi)

Indikaattori 2021 EU:n keskiarvo
Ammattilaispalvelujen sääntelyn rajoittavuutta koskeva indikaattori – arkkitehti 1,4   2,5  
Ammattilaispalvelujen sääntelyn rajoittavuutta koskeva indikaattori – kirjanpitäjä 0,0   1,7  
Ammattilaispalvelujen sääntelyn rajoittavuutta koskeva indikaattori – insinööri 1,9   2,4  
Ammattilaispalvelujen sääntelyn rajoittavuutta koskeva indikaattori – juristi 3,4   3,4  
Ammattilaispalvelujen sääntelyn rajoittavuutta koskeva indikaattori – kiinteistönvälittäjä 1,1   1,3  
Ammattilaispalvelujen sääntelyn rajoittavuutta koskeva indikaattori – patenttiasiamies 0,9   2,2  
Ammattilaispalvelujen sääntelyn rajoittavuutta koskeva indikaattori – matkaopas 0,0   1,2  
Kotimaan priority-luokan kirjeiden hinnat, 20 g:n kirje (2020) Ei sovelleta € 0,88
EU-alueen sisäiset priority-luokan kirjeiden hinnat, 20 g:n kirje (2020) Ei sovelleta 1,53 €
Kuljetuksen kesto kotimaassa, seuraavana työpäivänä perille toimitettavat priority-luokan kirjeet, 20 g:n kirje (2020) 97,6 % 84,2 %

Huomautus: EU:n rajoittavuutta koskevalla indikaattorilla (EURI) mitataan rajat ylittävää palvelujen tarjoamista ja sijoittautumisoikeutta koskevia rajoituksia seitsemälle ammattipalvelujen ryhmälle, joiden osuus EU:n yritysten välituotekäytöstä tai rajatylittävästä liikkuvuudesta on suuri. Rajoittavuutta mitataan asteikolla 0 (vähiten rajoittava) – 6 (eniten rajoittava). 

Rahoituksen saanti (Suomi)

Indikaattori 2021 EU:n keskiarvo
Julkisen rahoitustuen saanti (% pk-yrityksiä, joiden mukaan tilanne on heikentynyt) 9,8 %  11,3 % 
Aika, joka kuluu maksun saamiseen yrityksiltä (vuoden 2022 kysely) 49,9 päivää 52,5 päivää
Riskipääomasijoitukset (% BKT:stä) 0,53 % 0,48 %
Back to top