Skip to main content
Single Market Scoreboard

Postupci zbog povrede (Hrvatska)

Neriješeni predmeti povezani s jedinstvenim tržištem: 26(devet novih predmeta, uključujući četiri u vezi s prometom, i devet zaključenih predmeta, uključujući tri u području okoliša; u posljednjem izvješću: 26 predmeta u postupku) – stabilan rezultat.
Prosjek EU-a = 31 predmet

Razumljivo je da se broj hrvatskih predmeta stalno povećavao od pristupanja Hrvatske 2014. Međutim, taj je broj i dalje ispod prosjeka EU-a.

Prošle je godine pokrenuto 198 novih predmeta, koji 1. prosinca 2020. još uvijek nisu bili riješeni (ne uključujući one koji se odnose na kašnjenje u prenošenju). S devet takvih predmeta pokrenutih u roku od godine dana Hrvatska je iznad prosjeka EU-a, koji iznosi sedam novih predmeta. S druge strane, od prosinca 2019. riješeno je devet hrvatskih predmeta. To je gotovo dvostruko više od prosjeka EU-a, koji iznosi pet riješenih predmeta.

Problematični sektori: okoliš (sedam predmeta), uključujući tri predmeta o onečišćenju zraka, promet i energetika (po šest predmeta) = 73 % svih neriješenih predmeta.

Prosječno trajanje predmeta: 23,5 mjeseci za 25 predmeta povezanih s jedinstvenim tržištem koji još nisu upućeni Sudu (u posljednjem izvješću: 17,9 mjeseci) – osjetno povećanje za 5,6 mjeseci.
Prosjek EU-a = 37,3 mjeseci

Hrvatska je danas država članica s trećim najkraćim trajanjem postupaka (u prosincu 2019. bila je na drugom mjestu). Samo su tri od 25 hrvatskih predmeta starija od pet godina (o zračnom prijevozu, neizravnim porezima te energetskim tržištima i mrežama). Njih devet započeto je nedavno (prije manje od jedne godine).

Poštovanje odluka Suda: nema predmeta povezanog s jedinstvenim tržištem u toj fazi postupka (u posljednjem izvješću: isto).
Prosjek EU-a = 31,7 mjeseci

Razvoj predmeta zbog povrede prava

 
Back to top