Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Romania

Transpunere (România)

Tendința înregistrată de la ultima perioadă de raportare: ? pozitivă; ? negativă; = neutră
Poziția ocupată din 27: 1-9; 10-18; 19-27

INDICATORI

Decembrie
2022

Media UE

Ierarhizare

Tendință

Deficit de transpunere (procent din totalul directivelor netranspuse)

0,3 %

1,1 %

1

???

Directive restante

3

11

Directive foarte întârziate (> 2 years)

1

1

14

=

 • Directiva 2018/645/UE de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere

Întârziere medie în transpunerea directivelor (în luni)

21,2

12,6

27

???

Deficit de conformitate (procent din totalul directivelor transpuse incorect)

1,0 %

1,3 %

6

?

Acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (România)

Tendința înregistrată de la ultima perioadă de raportare: ? pozitivă; ? negativă; = neutră
Poziția ocupată de la 1 la 27: 1-9; 10-18; 19-27
Poziția ocupată de la 1 la 23
(timpul necesar pentru a se conforma hotărârilor Curții): 1-8; 9-16; 17-23

INDICATORI

Dec.
2022

Media
UE

Poziția ocupată

Tendință

Numărul de acțiuni pendinte în constatarea neîndeplinirii obligațiilor

32

26

17

?

Sectoare problematice

 • Poluarea atmosferică (6 cazuri)
 • Energie (4 cazuri)
 • Servicii financiare (4 cazuri)
 • Protecția și gestionarea apei (4 cazuri)

Durata medie a acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (în luni)

39,0

47,9

4

?

Timpul mediu necesar pentru a se conforma hotărârilor Curții (în luni)

44,4

48,3

9

=

Sistemul de informare al pieței interne (România)

Performanță – România a înregistrat rezultate foarte bune.

 • Rezultatele pentru patru indicatori s-au situat peste media SEE.
 • Performanța la indicatorul „Cereri care au primit răspuns înainte de expirarea termenului” a scăzut, situându-se sub media SEE.
 • Rezultatele pentru trei indicatori situează România în primele zece state membre în domeniile respective.
Cereri acceptate în interval de o săptămână (%)
 
Cereri care au primit răspuns înainte de expirarea termenului convenit în IMI (%)
 
Satisfacția omologilor cu privire la rapiditatea răspunsului (%)
 
Satisfacția omologilor cu privire la eforturile depuse (%)
 
Timpul de răspuns la cereri (zile)
 

Sistemul de informare privind reglementările tehnice (România)

 

SOLVIT (România)

 • Volum de lucru
  Cazuri trimise: 134 (în 2021, 137 de cazuri)
  Cazuri primite: 42 (în 2021, 75 de cazuri)

Cazuri neacceptate: 168 (în 2021, 227 de cazuri)

 • Rata de soluționare: 95 % (în 2021, 93 %)
 • Durata medie de procesare (ca centru de origine)
  Răspuns în termen de 7 zile: 98 % (89 % în 2021) – rezultate foarte bune
  Cazuri pregătite în termen de 30 de zile: 86 % (80 % în 2021) – rezultate foarte bune
  Soluții acceptate în termen de 7 zile: 96 % (90 % în 2021) – rezultate foarte bune

Cazuri neacceptate în termen de 30 de zile: 78 % (70 % în 2021) – rezultate foarte bune

 • Durata medie de procesare (ca centru responsabil)
  Cazuri acceptate în termen de 7 zile: 91 % (96 % în 2021) – rezultate foarte bune
  Cazuri închise în 10 săptămâni: 52 % (43 % în 2021) – rezultate bune
 • Nivelul efectivelor de personal
  necesită îmbunătățiri

Întârzieri la plată (România)

În 2022, întârzierea medie la plată (numărul de zile cu care s-a depășit termenul de plată legal sau contractual) înregistrată de autoritățile publice române a fost de 15 zile.

Termenul mediu al plăților între întreprinderi (adică termenul în care întreprinderile care au emis facturi către alte întreprinderi și-au încasat banii) a fost de 52,92 de zile.

Receptivitatea administrației și sarcina de reglementare (România)

Indicator 2021 Media UE
Sarcina reglementării guvernamentale (răspunsuri la sondaj: 1 = cea mai împovărătoare, 7 = cea mai neîmpovărătoare) 3,0   3,6  
Servicii publice digitale pentru înființarea și administrarea unei întreprinderi (100 % = cele mai performante) 42,3 % nu se aplică  
Întârzieri de plată ale autorităților publice 15 zile 15,7 zile
Durata procesului de rezolvare a cazurilor de insolvență 3,3 ani 2,0 ani
Impactul reglementării asupra deciziilor de investiții pe termen lung (răspunsuri la sondaj) 46,3 % nu se aplică  

Accesul la achizițiile publice (România)

Indicator 2021 Media UE
Ofertant unic 33 % 25 %
Nicio cerere de oferte 17 % 6 %
Rata de publicare (valoare anunțată pe Tenders Electronic Daily, în % din PIB) 9,0 % 5,9 %
Achiziții publice cooperative (proporția procedurilor cu mai mulți cumpărători) 1 % 5 %
Criterii de atribuire (proporția procedurilor atribuite ofertei celei mai ieftine) 89 % 64 %
Viteza de decizie (zile) 106   99  
Contractanți IMM-uri 40 % 61 %
Oferte IMM-uri 62 % 73 %
Proceduri împărțite în loturi 51 % 31 %
Cereri de ofertă lipsă 3 % 1 %
Proceduri în care lipsește numărul de înregistrare al vânzătorului 0 % 29 %
Proceduri în care lipsește numărul de înregistrare al achizitorului 1 % 11 %

Notă: Pentru a ilustra media UE se folosesc valorile dintr-o țară din UE tipică (situată pe o poziție de mijloc) pentru toți indicatorii, mai puțin rata de publicare. Din cauza unor întârzieri la punerea la dispoziție a datelor, rezultatele privind rata de publicare se bazează pe datele din 2020.

Accesul la servicii și la piețele de servicii (România)

Indicator 2021 Media UE
Indicatorul privind restricționarea – arhitect 3,0   2,5  
Indicatorul privind restricționarea – contabil 3,2   1,7  
Indicatorul privind restricționarea – inginer constructor 2,6   2,4  
Indicatorul privind restricționarea – avocat/jurist 3,4   3,4  
Indicatorul privind restricționarea – agent imobiliar 0,0   1,3  
Indicatorul privind restricționarea – agent pentru brevete 2,2   2,2  
Indicatorul privind restricționarea – ghid turistic 1,7   1,2  
Preț pentru scrisori prioritare către destinatari din țară – scrisoare de 20 g (2020) 0,76 € 0,88 €
Preț pentru scrisori prioritare către destinatari din altă țară a UE – scrisoare de 20 g (2020) 1,45 € 1,53 €
Timpii de tranzit intern, zi+1, scrisori prioritare de 20 g (2020) 47,0 % 84,2 %

Notă: Indicatorul UE privind restricționarea (EURI) măsoară nivelul de restricționare pentru furnizarea transfrontalieră de servicii și pentru dreptul de stabilire pentru șapte grupe de profesii reglementate cu o pondere ridicată în consumul intermediar sau în mobilitatea transfrontalieră a firmelor din UE. Nivelul de restricționare este măsurat pe o scară de la 0 (cel mai puțin restrictiv) la 6 (cel mai restrictiv). 

Accesul la finanțare (România)

Indicator 2021 Media UE
Accesul la sprijin financiar public (% din IMM-uri indicând o deteriorare) 15,8 %  11,3 % 
Timp de plată de către întreprinderi (sondaj din 2022) 52,9 zile 52,5 zile
Investiții de capital de risc (% din PIB) 0,03 % 0,48 %
Back to top