Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Czechia

Provádění (Česko)

Trend od posledního vykazovaného období: ? pozitivní; ? negativní; = neutrální
Umístění z 27: 1 až 9; 10 až 18; 19 až 27

UKAZATELE

prosinec
2022

EU
průměr

Umístění

Trend

Deficit provádění (procento všech neprovedených směrnic)

1,4 %

1,1 %

20

??

Směrnice s prodlením v provedení:

14

11

Směrnice s velkým prodlením (> 2 roky)

0

1

1

?

Průměrné zpoždění v provedení směrnic (v měsících)

11,7

12,6

10

?

Deficit v dosažení souladu (procento všech nesprávně provedených směrnic)

2,1 %

1,3 %

27

?

Porušení Smlouvy (Česko)

Trend od posledního vykazovaného období: ? pozitivní; ? negativní; = neutrální
Umístění z 27: 1 až 9; 10 až 18; 19 až 27
Umístění z 23
(výkon soudních rozhodnutí:): 1 až 8; 9 až 16; 17 až 23

UKAZATELE

prosinec
2022

EU
průměr

Umístění

Trend

Počet probíhajících řízení o porušení Smlouvy

30

26

16

?

Problematické oblasti

 • Znečištění ovzduší (4 případy)
 • Služby a profese – problémy s dodržováním předpisů (3 případy)

Průměrná délka řízení o porušení Smlouvy (v měsících)

56,7

47,9

25

??

Průměrná doba potřebná k výkonu soudních rozhodnutí (v měsících)

13,8

48,3

2

=

Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (Česko)

Výkonnost – výsledky Česka byly vynikající.

 • Výsledky u čtyř ukazatelů byly nad průměrem EHP a oproti minulému roku se zlepšily.
 • Výsledky u tří ukazatelů v příslušných oblastech řadí Česko do desítky nejlepších členských států.
 • Počet žádostí vyřízených ve stanovené lhůtě mírně poklesl a byl na úrovni průměru EHP.
Žádosti přijaté do jednoho týdne (%)
 
Žádosti vyřízené ve lhůtě dohodnuté v systému IMI (%)
 
Spokojenost s včasností odpovědí – podle hodnocení protistran (%)
 
Spokojenost s vynaložených úsilím – podle hodnocení protistran (%)
 
Rychlost vyřizování žádostí (ve dnech)
 

Informační systém technických předpisů (Česko)

 

SOLVIT (Česko)

 • Počet případů
  Postoupené případy: 51 (65 v roce 2021)
  Přijaté případy: 19 (40 v roce 2021)

Nepřijaté případy: 53 (65 v roce 2021)

 • Podíl vyřešených případů: 95% (95% v roce 2021)
 • Doba nutná ke zpracování případu (jakožto domácí centrum)
  Odpovědi do 7 dní: 86 % (85 % v roce 2021) – velmi dobré
  Případy připravené do 30 dnů: 68 % (78 % v roce 2021) – vyhovující
  Řešení přijatá ve lhůtě 7 dnů: 63 % (64 % v roce 2021) – nevyhovující

Případy nepřijaté ve lhůtě 30 dnů: 45 % (46 % v roce 2021) – nevyhovující

 • Doba nutná ke zpracování případu (jakožto řídící centrum)
  Případy přijaté ve lhůtě 7 dnů: 63 % (87 % v roce 2021) – nevyhovující
  Případy uzavřené do 10 týdnů: 53 % (66 % v roce 2021) – nevyhovující
 • Počet zaměstnanců
  dostatečný

Prodlení plateb (Česko)

V roce 2022 měly české orgány veřejné moci průměrné prodlení v provedení plateb (doba přesahující zákonné nebo smluvně dohodnuté platební podmínky) 10 dnů.

Průměrný počet dní potřebných k tomu, aby podnik dostal zaplaceno za své faktury vystavené jiným podnikům (platby mezi podniky), činil 51,71 dne.

Vstřícná administrativa a regulační zátěž (Česko)

Ukazatel 2021 průměr EU
Zatížení státní regulací (podle průzkumu: 1 = vysoké, 7 = nízké) 3,0   3,6  
Digitální veřejné služby pro zahájení podnikání a jeho provozování (100 % = nejvýkonnější) 80,8 % nepoužije se  
Prodlení s platbami ze strany orgánů veřejné moci 10 dní 15,7 dne
Doba nutná k vyřešení platební neschopnosti 2,1 let 2,0 roky
Dopad regulace na dlouhodobá investiční rozhodnutí (podle průzkumu) 10,7 % nepoužije se  

Přístup k veřejným zakázkám (Česko)

Ukazatel 2021 průměr EU
Jediný uchazeč 40 % 25 %
Žádné výzvy k podávání nabídek 10 % 6 %
Míra zveřejňování (hodnota inzerovaná na Tenders Electronic Daily, v % HDP) 4,9 % 5,9 %
Kooperativní zadávání veřejných zakázek (podíl řízení s více než jedním kupujícím) 5 % 5 %
Kritéria pro zadání zakázky (podíl řízení udělených nejlevnější nabídce) 80 % 64 %
Rychlost rozhodování (ve dnech) 107   99  
Dodavatelé z řad malých a středních podniků 69 % 61 %
Nabídky malých a středních podniků 96 % 73 %
Řízení rozdělená na části 18 % 31 %
Chybějící výzvy k podávání nabídek 1 % 1 %
Chybějící registrační čísla prodejců 7 % 29 %
Chybějící registrační čísla pořizovatelů 3 % 11 %

Pozn.: Pro průměr EU se u všech ukazatelů s výjimkou míry zveřejňování používá typická (střední) země EU. Vzhledem ke zpožděním v dostupnosti údajů vycházejí výsledky míry zveřejňování z údajů z roku 2020.

Přístup ke službám a trhům se službami (Česko)

Ukazatel 2021 průměr EU
Ukazatel restriktivnosti – architekt 3,2   2,5  
Ukazatel restriktivnosti – účetní 1,6   1,7  
Ukazatel restriktivnosti – stavební inženýr 3,1   2,4  
Ukazatel restriktivnosti – právník 3,7   3,4  
Ukazatel restriktivnosti – realitní makléř 2,0   1,3  
Ukazatel restriktivnosti – patentový zástupce 2,0   2,2  
Ukazatel restriktivnosti – průvodce cestovního ruchu 0,5   1,2  
Cena za prioritní dopis po tuzemsku, dopis 20 g (2020) 0,72 EUR 0,88 EUR
Cena za prioritní dopis do EU, dopis 20 g (2020) 1,47 EUR 1,53 EUR
Doručení prioritního dopisu (20 g) po tuzemsku následující pracovní den po podání (2020) 92,6 % 84,2 %

Pozn.: Ukazatel restriktivnosti EU (EURI) měří míru restriktivnosti pro přeshraniční poskytování služeb a svobodu usazování pro sedm skupin odborných služeb s vysokým podílem mezispotřeby podniků v EU nebo přeshraniční mobility. Úroveň restriktivnosti se měří na stupnici od 0 (nejméně omezující) do 6 (nejvíce omezující).

Přístup k financování (Česko)

Ukazatel 2021 průměr EU
Přístup k veřejné finanční podpoře (% malých a středních podniků naznačující zhoršení) 12,6 %  11,3 % 
Doba nutná k získání platby od podniků (průzkum 2022) 51,7 dne 52,5 dne
Investice rizikového kapitálu (% HDP) 0,32 % 0,48 %
Back to top