Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Hungary

Átültetés (Magyarország)

Tendencia a legutóbbi jelentéstételi időszak óta: ? pozitív; ? negatív; = semleges
Rangsorbeli hely (a 27-ből): 1–9; 10–18; 19–27

MUTATÓK

2022. dec.

EU-átlag

Rangsorbeli hely

Tendencia

Átültetési deficit (az át nem ültetett irányelvek százalékos aránya)

1,5%

1,1%

22

??

Késedelmesen átültetett irányelvek

15

11

Régóta átültetésre váró irányelvek (> 2 év)

2

1

21

??

 • (EU) 2018/844 irányelv – az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosítása
 • (EU) 2018/2002 irányelv – az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosítása

Átlagos késedelem az irányelvek átültetésében (hónap)

12,0

12,6

12

??

Megfelelési deficit (a helytelenül átültetett irányelvek százalékos aránya)

1,9%

1,3%

24

?

Kötelezettségszegések (Magyarország)

Tendencia a legutóbbi jelentéstételi időszak óta: ? pozitív; ? negatív; = semleges
Rangsorbeli hely (a 27-ből): 1–9; 10–18; 19–27
Rangsorbeli hely (a 23-ból)
(bírósági döntéseknek való megfelelés): 1–8; 9–16; 17–23

MUTATÓK

2022. dec.

EU-átlag

Rangsorbeli hely

Tendencia

A folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások száma

32

26

17

?

Problémás területek

 • Nincsenek

A kötelezettségszegési eljárások átlagos időtartama (hónap)

44,9

47,9

10

?

A bírósági döntéseknek való megfeleléshez szükséges átlagos idő (hónap)

19,4

48,3

3

=

Belső piaci információs rendszer (Magyarország)

Teljesítmény – Magyarország továbbra is nagyon jól teljesített.

 • Négy mutató esetében az eredmények az EGT-átlag felett voltak.
 • Két mutató esetében a teljesítmény az adott területen az első öt között volt a tagállamok között.
 • A megkeresések határidőre való megválaszolása terén nyújtott teljesítmény, valamint a válaszadás gyorsasága kismértékben csökkent.
Az egy héten belül fogadott megkeresések (%)
 
Az IMI-ben a megállapodott határidőre megválaszolt megkeresések (%)
 
A válaszok időszerűségével való elégedettség – a felek minősítése szerint (%)
 
A kifejtett erőfeszítéssel való elégedettség – a felek minősítése szerint (%)
 
A megkeresések megválaszolásának gyorsasága (napok)
 

Műszaki szabályok információs rendszere (Magyarország)

 

SOLVIT (Magyarország)

 • Ügyforgalom
  Kezdeményezett ügyek: 176 (2021-ben: 212)
  Megkeresések: 30 (2021-ben: 31)

Nem elfogadott ügyek: 89 (2021-ben: 89)

 • Lezárt ügyek aránya: 100% (2021-ben: 94%)
 • Eljárások időtartama (hazai központként)
  7 napon belüli válasz: 97% (2021-ben: 94%) – nagyon jó
  30 napon belül előkészített ügyek: 97% (2021-ben: 96%) – nagyon jó
  7 napon belül elfogadott megoldások: 90% (2021-ben: 94%) – nagyon jó

30 napon belül nem elfogadott ügyek: 75% (2021-ben: 75%) – nagyon jó

 • Eljárások időtartama (illetékes központként)
  7 napon belül elfogadott ügyek: 97% (2021-ben: 94%) – nagyon jó
  10 héten belül lezárt ügyek: 86% (2021-ben: 87%) – nagyon jó
 • Személyi állomány
  Elegendő

Fizetési késedelmek (Magyarország)

2022-ben a magyar hatóságok átlagos fizetési késedelme (a törvényes vagy a megállapodás szerinti fizetési határidő túllépése) 14 nap volt.

Vállalkozások közötti viszonylatban a kiállított számlák kifizetésére átlagosan 52,63 nap után került sor.

Reaktív közigazgatás és szabályozási teher (Magyarország)

Mutató 2021 EU-átlag
A kormányzati szabályozás terhe (felmérésre adott válaszok: 1 = legrosszabb, 7 = legjobb) 3,3   3,6  
Digitális közszolgáltatások vállalkozás indításához és működtetéséhez (100% = a legjobban teljesítő) 73,8% n. a.  
Hatóságok fizetési késedelmei 14 nap 15,7 nap
Fizetésképtelenség rendezéséhez szükséges idő 2,0 év 2,0 év
A szabályozás hatása a hosszú távú befektetési döntésekre (felmérésre adott válaszok) 27,8% n. a.  

Hozzáférés közbeszerzésekhez (Magyarország)

Mutató 2021 EU-átlag
Egyetlen ajánlattevő 40% 25%
Nincs ajánlati felhívás 5% 6%
Közzétételi arány (a Tenders Electronic Daily portálon közzétett hirdetmények értéke a GDP %-ában) 9,0% 5,9%
Együttműködésen alapuló beszerzés (egynél több vevő részvételével zajló eljárások aránya) 11% 5%
Odaítélési szempontok (a legolcsóbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek odaítélt szerződések aránya) 50% 64%
Döntéshozatal gyorsasága (napok) 110   99  
Kkv szerződő fél 75% 61%
Kkv ajánlattevő 74% 73%
Részekre bontott szerződés 37% 31%
Hiányzó ajánlati felhívás 0% 1%
Hiányzó értékesítői nyilvántartási szám 17% 29%
Hiányzó vevői nyilvántartási szám 0% 11%

Megjegyzés: Az EU-átlag a közzétételi arány kivételével mindegyik mutató esetében egy tipikus (közepes besorolású) uniós országon alapszik. Az adatok késedelmes rendelkezésre állása miatt a közzétételi arány értékei a 2020. évi adatokon alapulnak.

Hozzáférés a szolgáltatásokhoz és a szolgáltatási piacokhoz (Magyarország)

Mutató 2021 EU-átlag
Korlátozottsági mutató – építész 2,1   2,5  
Korlátozottsági mutató – könyvelő 1,2   1,7  
Korlátozottsági mutató – építőmérnök 2,3   2,4  
Korlátozottsági mutató – ügyvéd 3,3   3,4  
Korlátozottsági mutató – ingatlanügynök 1,2   1,3  
Korlátozottsági mutató – szabadalmi ügyvivő 3,6   2,2  
Korlátozottsági mutató – idegenvezető 1,8   1,2  
Belföldi elsőbbségi levél díja, 20 g (2020) 0,53 euró 0,88 euró
EU-n belüli elsőbbségi levél díja, 20 g (2020) 1,85 € 1,53 €
Belföldi kézbesítési idő, nap+1 teljesítmény, elsőbbségi levelek, 20 g (2020) 90,0% 84,2%

Megjegyzés: Az uniós korlátozottsági mutató (EURI) a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás és a letelepedési jog gyakorlása terén fennálló korlátozottság szintjét méri hét olyan foglalkozás esetében, amelyek gyakorlóinak szolgáltatásai nagy arányban részesednek az uniós vállalkozások folyó termelőfelhasználásából, illetve amelyek gyakorlói nagy arányban élnek a határokon átnyúló mobilitás kínálta lehetőségekkel. A korlátozottság mértékét 0-tól (legkisebb a korlátozottság) 6-ig (legnagyobb a korlátozottság) terjedő skálán mérik. 

Forráshoz jutás (Magyarország)

Mutató 2021 EU-átlag
Hozzáférés állami pénzügyi támogatáshoz (a helyzet romlását jelző kkv-k százalékos aránya) 12,2%  11,3% 
Vállalkozások általi kifizetésekhez szükséges idő (2022-es felmérés) 52,6 nap 52,5 nap
Kockázatitőke-befektetések (a GDP %-ában) 0,15% 0,48%
Back to top