Skip to main content
European Commission logo
Greek
Single Market Scoreboard

Κύπρος

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο (Κύπρος)

Τάση από την τελευταία περίοδο αναφοράς: ? θετική· ? αρνητική· = ουδέτερη
Κατάταξη στις 27: 1 έως 9· 10 έως 18· 19 έως 27

ΔΕΙΚΤΕΣ

Δεκ.
2022

Μέσος όρος ΕΕ

Κατάταξη

Τάση

Έλλειμμα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο (ποσοστό του συνόλου των οδηγιών που δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο)

0,9 %

1,1 %

10

??

Οδηγίες που εκκρεμούν

9

11

Οδηγίες που έχουν καθυστερήσει πολύ (> 2 έτη)

0

1

1

=

Μέση καθυστέρηση στη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο (σε μήνες)

5,7

12,6

2

?

Έλλειμμα συμμόρφωσης (ποσοστό του συνόλου των οδηγιών που έχουν μεταφερθεί εσφαλμένα)

0,7 %

1,3 %

2

?

Παραβάσεις (Κύπρος)

Τάση από την τελευταία περίοδο αναφοράς: ? θετική· ? αρνητική· = ουδέτερη
Κατάταξη στις 27: 1 έως 9· 10 έως 18· 19 έως 27
Κατάταξη στις 23
(συμμόρφωση με αποφάσεις του Δικαστηρίου): 1 έως 8· 9 έως 16· 17 έως 23

ΔΕΙΚΤΕΣ

Δεκ.
2022

ΕΕ
μέσος όρος

Κατάταξη

Τάση

Αριθμός των εκκρεμών διαδικασιών επί παραβάσει

20

26

8

?

Προβληματικοί τομείς

 • Υπηρεσίες και επαγγέλματα — ζητήματα συμμόρφωσης (4 περιπτώσεις)
 • προστασία και διαχείριση των υδάτων (3 υποθέσεις)

Μέση διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει (σε μήνες)

47,1

47,9

13

??

Μέσος χρόνος που απαιτήθηκε για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου (σε μήνες)

22,5

48,3

5

=

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (Κύπρος)

Επιδόσεις — Οι επιδόσεις της Κύπρου παρέμειναν εξαιρετικές

 • Τα αποτελέσματα για όλους τους δείκτες υπερέβαιναν τον μέσο όρο του ΕΟΧ, με τέσσερις από τους δείκτες να είναι μέσα στους 5 κορυφαίους μεταξύ των κρατών μελών για τους αντίστοιχους τομείς.
 • Η ταχύτητα απάντησης ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ όλων των κρατών μελών.
 • Η Κύπρος βαθμολογήθηκε με 100 % και στις δύο έρευνες ικανοποίησης.
Αιτήσεις που έγιναν αποδεκτές εντός μιας εβδομάδας: (%)
 
Αιτήσεις που απαντήθηκαν εντός της προθεσμίας που συμφωνήθηκε στο ΙΜΙ (%)
 
Βαθμός ικανοποίησης όσον αφορά την έγκαιρη υποβολή των απαντήσεων - όπως βαθμολογήθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς (%)
 
Βαθμός ικανοποίησης από τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν - όπως βαθμολογήθηκε από τους ενδιαφερόμενους φορείς (%)
 
Ταχύτητα απάντησης που δόθηκε σε αιτήματα (ημέρες)
 

Σύστημα πληροφόρησης για τους τεχνικούς κανονισμούς (Κύπρος)

 

SOLVIT (Κύπρος)

 • Φόρτος εργασίας
  Υποβληθείσες υποθέσεις: 13 (10 το 2021)
  Παραληφθείσες υποθέσεις: 85 (257 το 2021)

Υποθέσεις που δεν έγιναν δεκτές: 14 (22 το 2021)

 • Ποσοστό επίλυσης υποθέσεων: 88 % (98 % το 2021)
 • Χρόνος διεκπεραίωσης (Τοπικό κέντρο)
  Απάντηση εντός 7 ημερών: 90 % (75 % το 2021) – πολύ καλές επιδόσεις
  Υποθέσεις που προετοιμάστηκαν σε 30 ημέρες: 92 % (100 % το 2021) – πολύ καλές επιδόσεις
  Λύσεις που έγιναν αποδεκτές εντός 7 ημερών: 75 % (50 % το 2021) – πολύ καλές επιδόσεις

Υποθέσεις που δεν έγιναν αποδεκτές εντός 30 ημερών: 93 % (91 % το 2021) – πολύ καλές επιδόσεις

 • Χρόνος διεκπεραίωσης (Κύριο κέντρο)
  Υποθέσεις που έγιναν αποδεκτές εντός 7 ημερών: 95 % (96 % το 2021) – πολύ καλές επιδόσεις
  Υποθέσεις που έκλεισαν σε 10 εβδομάδες: 76 % (88 % το 2021) – πολύ καλές επιδόσεις
 • Επίπεδα στελέχωσης
  χρειάζεται βελτίωση

Καθυστερήσεις πληρωμών (Κύπρος)

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης και κανονιστική επιβάρυνση (Κύπρος)

Δείκτης 2021 Μέσος όρος ΕΕ
Φόρτος που προκαλούν οι κρατικές ρυθμίσεις (απαντήσεις στην έρευνα: 1 = χείριστο, 7 = βέλτιστο) 4,2   3,6  
Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για τη σύσταση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης (100 % = η καλύτερη επίδοση) 85,8 % Άνευ αντικειμένου  
Καθυστερήσεις πληρωμών από τις δημόσιες αρχές ά.α. ημέρες 15,7 ημέρες
Χρόνος για την επίλυση υποθέσεων του πτωχευτικού δικαίου 1,5 έτη 2 έτη
Αντίκτυπος της κανονιστικής ρύθμισης στις αποφάσεις για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις (απαντήσεις στην έρευνα) 39,7 % Άνευ αντικειμένου  

Πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις (Κύπρος)

Δείκτης 2021 Μέσος όρος ΕΕ
Ένας μόνο προσφέρων 23 % 25 %
Καμία πρόσκληση υποβολής προσφορών 28 % 6 %
Ποσοστό δημοσίευσης (τιμή που δημοσιεύεται στην Tenders Electronic Daily, σε % του ΑΕΠ) 3,8 % 5,9 %
Συνεργατικές προμήθειες (αναλογία διαδικασιών με περισσότερους του ενός αγοραστές) 5 % 5 %
Κριτήρια ανάθεσης (αναλογία των διαδικασιών που ανατέθηκαν στην φθηνότερη προσφορά) 91 % 64 %
Ταχύτητα απόφασης (ημέρες) 135   99  
Ανάδοχοι ΜΜΕ 80 % 61 %
Προσφορές ΜΜΕ 81 % 73 %
Διαδικασίες υποδιαιρούμενες σε παρτίδες 22 % 31 %
Ελλείπουσες προσκλήσεις υποβολής προσφορών 1 % 1 %
Ελλείποντες αριθμοί καταχώρισης πωλητών 42 % 29 %
Ελλείποντες αριθμοί καταχώρισης αγοραστών 38 % 11 %

Σημείωση: Για τον μέσο όρο της ΕΕ χρησιμοποιείται μια τυπική (μεσαία) χώρα της ΕΕ για όλους τους δείκτες εκτός από το ποσοστό δημοσίευσης. Λόγω καθυστερήσεων στη διαθεσιμότητα των στοιχείων, τα αποτελέσματα του ποσοστού δημοσίευσης βασίζονται σε στοιχεία του 2020.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορές υπηρεσιών (Κύπρος)

Δείκτης 2021 Μέσος όρος ΕΕ
Δείκτης έντασης των ρυθμίσεων — αρχιτέκτονες 2,7   2,5  
Δείκτης έντασης των ρυθμίσεων — λογιστές 0,0   1,7  
Δείκτης έντασης των ρυθμίσεων — πολιτικοί μηχανικοί 2,7   2,4  
Δείκτης έντασης των ρυθμίσεων — δικηγόροι 3,8   3,4  
Δείκτης έντασης των ρυθμίσεων — κτηματομεσίτες 3,7   1,3  
Δείκτης έντασης των ρυθμίσεων — πράκτορες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 3,8   2,2  
Δείκτης έντασης των ρυθμίσεων — ξεναγοί 1,4   1,2  
Τιμές εγχώριων επιστολών προτεραιότητας, επιστολή 20 g (2020) 0,41 € 0,88 €
Τιμές επιστολών προτεραιότητας εντός της ΕΕ, επιστολή 20 g (2020) 0,64 € 1,53 €
Χρόνοι διέλευσης στο εσωτερικό, επίδοση την επόμενη μέρα, επιστολές προτεραιότητας 20 g (2020) 94,2 % 84,2 %

Σημείωση: Ο ενωσιακός δείκτης έντασης των ρυθμίσεων (EURI) μετρά το επίπεδο των περιορισμών που αφορούν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και το δικαίωμα εγκατάστασης για επτά ομάδες επαγγελματικών υπηρεσιών με υψηλό ποσοστό στην ενδιάμεση κατανάλωση ή τη διασυνοριακή κινητικότητα των ενωσιακών επιχειρήσεων. Το επίπεδο της έντασης των ρυθμίεων μετράται σε κλίμακα από το 0 (το λιγότερο περιοριστικό) έως το 6 (το πλέον περιοριστικό). 

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση (Κύπρος)

Δείκτης 2021 Μέσος όρος ΕΕ
Πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτική στήριξη (% των ΜΜΕ που δείχνει επιδείνωση) 15,8 %  11,3 % 
Χρόνος που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να εξοφλήσουν (έρευνα του 2022) ά.α. 52,5 ημέρες
Επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων (% του ΑΕΠ) 0,15 % 0,48 %
Back to top