Skip to main content
European Commission logo
Single Market Scoreboard

Country data: Malta

Traspożizzjoni (Malta)

Xejra mill-aħħar perjodu ta’ rapportar: ? pożittiv; ? negattiv; = klassifikazzjoni
Newtrali minn 27: minn 1 sa 9; minn 10 sa 18; minn 19 sa 27

INDIKATURI

Diċ.
2022

Il-medja tal-UE

Klassifikazzjoni

Xejra

Defiċit tat-traspożizzjoni (perċentwal tad-direttivi kollha mhux trasposti)

0.4%

1.1%

4

??

Direttivi pendenti:

4

11

Direttivi li ilhom mistennija (> sentejn)

0

1

1

=

Dewmien medju fit-traspożizzjoni tad-direttivi (f’xhur)

10.5

12.6

5

??

Defiċit ta’ konformità (perċentwal tad-direttivi kollha trasposti b’mod skorrett)

0.6%

1.3%

1

?

Każijiet ta’ ksur (Malta)

Xejra mill-aħħar perjodu ta’ rapportar: ? pożittiva; ? negattiva; = newtrali
Ikklassifikata minn 27: 1 sa 9; 10 sa 18; 19 sa 27
Ikklassifikata minn 23
(konformità mas-sentenzi tal-Qorti): 1 sa 8; 9 sa 16; 17 sa 23

INDIKATURI

Diċ.
2022

UE
medja

Klassifikazzjoni

Xejra

L-għadd ta’ proċedimenti ta’ ksur pendenti

15

26

5

?

Setturi problematiċi

 • It-trasport bl-ajru (3 każijiet)
 • Is-servizzi u l-professjonijiet – kwistjonijiet ta’ konformità (3 każijiet)

Tul medju tal-proċedimenti ta’ ksur (f’xhur)

44.7

47.9

9

?

Iż-żmien medju meħud għall-konformità mas-sentenzi tal-Qorti (f’xhur)

MHUX APPLIKABBLI

48.3

MHUX APPLIKABBLI

=

Sistema ta' Informazzjoni tas-Suq Intern – Malta

Prestazzjoni – Malta marret tajjeb.

 • Ir-riżultati għal tnejn mit-tliet indikaturi applikabbli kienu ogħla mill-medja taż-ŻEE.
 • Il-prestazzjoni fuq it-talbiet aċċettati fi żmien ġimgħa u t-talbiet li twieġbu fi żmien l-iskadenza żdiedet b’mod notevoli.
 • Ma hemm l-ebda tweġiba disponibbli għall-istħarriġ dwar is-sodisfazzjon.
Talbiet aċċettati fi żmien ġimgħa (%)
 
Talbiet imwieġba sal-iskadenza miftiehma fl-IMI (%)
 
Sodisfazzjon bil-puntwalità tat-tweġibiet - kif ikklassifikata mill-kontropartijiet (%)
 
Sodisfazzjon bl-isforzi li saru - kif ikklassifikata skont il-kontropartijiet (%)
 
Ħeffa fl-għoti ta’ tweġiba għat-talbiet (jiem)
 

Technical regulations information system (Malta)

 

SOLVIT (Malta)

 • Il-każijiet kollha
  Każijiet sottomessi: 9 (2 fl-2021)
  Każijiet riċevuti: 20 (19 fl-2021)

Każijiet mhux aċċettati: 2 (16 fl-2021)

 • Rata ta' soluzzjoni: 78% (87% fl-2021)
 • Żmien ta’ maniġġjar (bħala ċentru tad-domiċilju)
  Risposta fi żmien 7 ijiem: 8% (100 % fl-2021) – tajjeb ħafna
  Każijiet ippreparati fi żmien 30 jum: 100% (100% fl-2021) – tajjeb ħafna
  Soluzzjonijiet aċċettati fi żmien 7 ijiem 75% (100% fl-2021) – tajjeb ħafna

Każijiet mhux aċċettati fi żmien 30 jum: 50% (88% fl-2021) – tajjeb

 • Żmien ta’ maniġġjar (bħala ċentru ewlieni)
  Każijiet aċċettati fi żmien 7 ijiem: 100% (87% fl-2021) – tajjeb ħafna
  Każijiet magħluqa fi żmien 10 ġimgħat 50% (64% fl-2021) – tajjeb
 • Livelli ta’ staff
  suffiċejnti

Dewmien fil-pagamenti (Malta)

Ebda data mhi disponibbli.

Amministrazzjoni reattiva u piż regolatorju (Malta)

Indikatur 2021 Medja tal-UE
Piż tar-regolamentazzjoni tal-gvern (tweġibiet tal-istħarriġ: 1 = l-agħar, 7 = l-aħjar) 3.8   3.6  
Servizzi pubbliċi diġitali biex jinbeda u jitmexxa negozju (100% = bl-aqwa prestazzjoni) 97.2% m/a  
Dewmien fil-pagamenti mill-awtoritajiet pubbliċi m/a ġranet 15.7 ġurnata
Żmien biex tiġi riżolta l-insolvenza 3.0 snin 2.0 snin
Impatt tar-regolamentazzjoni fuq deċiżjonijiet ta’ investiment fit-tul (tweġibiet għall-istħarriġ) 25.9% m/a  

Aċċess għall-akkwist pubbliku (Malta)

Indikatur 2021 Medja tal-UE
Offerent uniku 9% 25%
L-ebda sejħa għall-offerti 1% 6%
Rata ta’ pubblikazzjoni (valur irreklamat fuq Tenders Electronic Daily, f’% tal-PDG) 4.3% 5.9%
Akkwist kooperattiv (proporzjon ta’ proċeduri b’aktar minn xerrej wieħed) 1% 5%
Kriterji tal-għoti (proporzjon ta’ proċeduri mogħtija lill-irħas offerta) 87% 64%
Ħeffa fl-għoti tad-deċiżjoni (jiem) 156   99  
Kuntratturi SMEs 93% 61%
Offerti mill-SMEs 89% 73%
Proċeduri maqsuma f’lottijiet 19% 31%
Sejħiet nieqsa għall-offerti 2% 1%
Numri ta’ reġistrazzjoni tal-bejjiegħa neqsin 4% 29%
Numri ta’ reġistrazzjoni tax-xerrejja neqsin 16% 11%

Nota: Jintuża pajjiż tal-UE tipiku (ikklassifikat lejn in-nofs) għall-medja tal-UE għall-indikaturi kollha ħlief ir-rata ta’ pubblikazzjoni. Minħabba dewmien fid-disponibbiltà tad-data, ir-riżultati tar-rata tal-pubblikazzjoni huma bbażati fuq id-data tal-2020.

Aċċess għas-swieq tas-servizzi u s-servizzi (Malta)

Indikatur 2021 Medja tal-UE
Indikatur tar-restrizzjoni – perit 3.3   2.5  
Indikatur tar-restrizzjoni – accountant 2.9   1.7  
Indikatur tar-restrizzjoni – inġinier ċivili 3.1   2.4  
Indikatur tar-restrizzjoni – avukat 2.9   3.4  
Indikatur tar-restrizzjoni – aġent tal-proprjetà immobbli 2.7   1.3  
Indikatur tar-restrizzjoni – aġent tal-privattivi 0.0   2.2  
Indikatur tar-restrizzjoni – gwida turistika 2.6   1.2  
Prezzijiet domestiċi tal-ittri ta’ prijorità, ittra 20 g (2020) €0.30 €0.88
Prezzijiet intra-UE tal-ittri ta’ prijorità, ittra 20 g (2020) €0.59 €1.53
Ħinijiet ta’ tranżitu domestiku, prestazzjoni ta’ jum+1, ittri ta’ prijorità 20 g (2020) mhux applikabbli 84.2%

Nota: L-indikatur tar-restrizzjoni tal-UE (EURI) ikejjel il-livell ta’ restrizzjoni għall-forniment transfruntier ta’ servizzi u d-dritt ta’ stabbiliment għal seba’ gruppi ta’ servizzi professjonali b’sehem għoli fil-konsum intermedju jew fil-mobbiltà transfruntiera tad-ditti tal-UE. Il-livell tar-restrizzjoni jitkejjel fuq skala minn 0 (l-inqas restrittiva) sa 6 (l-aktar restrittiva). 

Aċċess għall-finanzi (Malta)

Indikatur 2021 Medja tal-UE
Aċċess għall-appoġġ finanzjarju pubbliku (% tal-SMEs li jindikaw deterjorament) 10.6%  11.3% 
Żmien biex titħallas min-negozji (stħarriġ tal-2022) m/a ġranet 52.5 ġurnata
Investimenti ta’ kapital ta’ riskju (% tal-PDG) 0.02% 0.48%
Back to top